Monitoring centralnih informativnih emisija

Opcija "Sumarno" nudi za izabrane aktere podatke o:

Ukupno sekundi o akteru na izabranim, odnosno sati u posmatranin u posmatranin dnevnicima na izabranim televizijama

Broj negativnih priloga - ukupan broj priloga u kojima je akter negativno predstavljen od sebe ili drugog aktera uključujući i novinara u posmatranin dnevnicima na izabranim televizijama

Negativno vreme - ukupan broj sekundi u prilozima u kojima je akter negativno predstavljen od sebe ili drugog aktera uključujući i novinarau posmatranin dnevnicima na izabranim televizijama

Broj neutralnih priloga - ukupan broj priloga u kojima je akter neutralno predstavljen od sebe ili drugog aktera uključujući i novinara u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama

Neutralno vreme - ukupan broj sekundi u prilozima u kojima je akter neutralno od sebe ili drugog aktera uključujući i novinara predstavljen u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama

Broj pozitivno priloga - ukupan broj priloga u kojima je akter pozitivno predstavljen od sebe ili drugog aktera uključujući i novinara u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama

Neutralno vreme - ukupan broj sekundi u prilozima u kojima je akter pozitivno predstavljen od sebe ili drugog aktera uključujući i novinara u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama

Ukupno pojavljivanja - broj priloga u kojima se akter pojavljuje bilo da se priča o njemu ili da on priča o nekom ili nečem

 

Opcija “Ukupno vreme po akteru na svim TV” nudi za izabrane aktere podatke o njegovoj ukupnoj vremenskoj zastupljenosti (sati i sekunde).

Ova opcija Vam nudi mogućnost izbora više aktera, bez da birate konkretne televizije.

Opcija "Ton po akteru na svim TV" nudi za izabrane aktere podatke o njegovoj ukupnoj vremenskoj zastupljenosti (sati i sekunde), po tonalitetu: pozitivno, negativno ili neutralno.

Pozitivno predstavaljanje je ono predstavljanje kada posmatrani akter, neki drugi akter ili novinar pozitivno govore (hvale i promovišu, odnosno vrše propagandu) o posmatranom akteru.

Neutralno predstavaljanje je ono predstavljanje kada posmatrani akter, neki drugi akter ili novinar neutralno govore (prenose informacije i/ili činjenice) o posmatranom akteru.

Negativno predstavaljanje je ono predstavljanje kada posmatrani akter, neki drugi akter ili novinar negativno govore (kritikuju sa i bez osnova, odnosno prisutan je govor mržnje) o posmatranom akteru.

Ova opcija Vam nudi mogućnost izbora više aktera, bez da birate konkretne televizije.


Opcija "Ukupno vreme po televiziji" Vam nudi mogućnost da izabere jednu televiziju i vidite koliko je vremena (u satima i sekundama) prisutan jedan ili više aktera.

Opcija "Ukupno vreme po televiziji" Vam nudi mogućnost da izabere jednu televiziju i vidite koliko je/su jedan ili više aktera predstavljen/predstavljeno pozitivno, neutralno i negativno.

Opcija "Prilozi po TV" Vam nudi mogućnost da saznate koliko je bilo priloga po jednom ili više aktera u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama.

Naša preporuka je da birate jednog aktera po jednoj ili više posmatranih dnevnika na izabranim televizijama.

Opcija "Žanrovi po TV" Vam nudi mogućnost da saznate žanrovsku strukuru priloga po jednom ili više aktera u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama.

Naša preporuka je da birate jednog aktera po jednoj ili više posmatranih dnevnika na izabranim televizijama.

Opcija "Izvori po TV" Vam nudi mogućnost da saznate strukuru izvora u prilozima po jednom ili više aktera u posmatranim dnevnicima na izabranim televizijama.

Naša preporuka je da birate jednog aktera po jednoj ili više posmatranih dnevnika na izabranim televizijama.

 

 

Izaberite parametre izveštaja

Izaberite aktere

Tip izvestaja

TV stanica

Datum od:

Datum do:

Ukoliko izberete samo datum od prikazace se izvestaji samo za taj dan.

Trenutni podaci u bazi su
Od: 12-Aug-2017 / Do: 14-Nov-2017

Izveštaj